Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

whatyouwantsee
19:26
Jest tylko jedna zasada: nie krępować się i robić to, na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek 1930 - 2013
Reposted fromankaottak94 ankaottak94 viakwasmilosz kwasmilosz

December 02 2017

whatyouwantsee
19:26
Wszyscy jesteśmy samotni i nie na swoich miejscach
— Conrad, Teatr Śląski
Reposted byMartwa13notyourstrawberryxwyczesanagitaraxsanitasinthemiddleofnowhereVostok

November 29 2017

whatyouwantsee
23:24
Ma serce Matki Teresy i gdy trzeba, pięści chłopaka z Nowej Huty
— ŻULCZYK
Reposted fromcollarbones collarbones viajoyfull975 joyfull975
whatyouwantsee
23:24
6257 7c9d
Reposted fromniewychowana niewychowana viajoyfull975 joyfull975
whatyouwantsee
23:24
... to po co całowałeś
mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
whatyouwantsee
23:24
whatyouwantsee
20:57
Bovaryzm – postawa rozczarowania wiążąca się z poczuciem niezgodności pomiędzy wyidealizowanym obrazem własnej osoby a rzeczywistością. Jednostki przejawiające taką postawę są wiecznie niezaspokojone, skłonne do egzaltacji i zachowań romantycznych, przy jednoczesnym deprecjonowaniu rzeczywistości.
Reposted fromKropledonosa Kropledonosa viajoyfull975 joyfull975

November 28 2017

whatyouwantsee
23:35
6315 80d9 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion
whatyouwantsee
23:33
6391 0c3d 500
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
whatyouwantsee
23:32
Szczególnie boleśnie doświadczamy faktu, że również w miłości pozostajemy oddzieleni, że nie stajemy się dla siebie nawzajem wszystkim i nie stanowimy jedności. Kiedy partner ma odmienne poglądy i odczucia, budzi to często niechęć i złość. W korzystnych przypadkach partnerzy uczą się, że miłość implikuje również odrębność, a odmienność partnera może stanowić fascynujące rozszerzenie własnych doświadczeń.
— Jurg Willi
Reposted fromkitana kitana
whatyouwantsee
23:28
Łatwo powiedzieć “kocham”. Ale trudno jest być z kimś blisko. Trudno powiedzieć “tak, to Ciebie chcę każdego kolejnego dnia”. Trudno znosić kłótnie. Trudno poświęcać swój czas. Trudno otwierać się przed drugą osobą. Trudno złapać za rękę i powiedzieć “chodź, razem damy radę”. Bo to właśnie o to chodzi. O to RAZEM. Musisz być z drugą osobą blisko. Razem. Musisz wiedzieć, ze nie zaśniesz, dopóki nie będziesz miał pewności, że ona wróciła do domu; ze jest bezpieczna. Musisz umieć coś poświęcić. Czasem niewiele, a czasem sporo. To trudne. Trudno rezygnować z czegoś z dnia na dzień. Ale jeśli trafisz na właściwą osobę, będziesz wiedział. Że warto zrezygnować ze wszystkiego. Warto być razem. Bo w życiu pojawia się taki moment, kiedy przestają Cię bawić męskie wyjścia na piwo i zakupy z przyjaciółkami. Chcesz spokoju. Chcesz odpocząć. Trudno znaleźć kogoś, z kim będziesz mógł odpocząć. Nie mówić nic. Złapać za rękę. Zamknąć oczy. I pomyśleć “mam wszystko".
— Autor nieznany
Reposted fromthesmajl thesmajl
whatyouwantsee
23:26
whatyouwantsee
23:26
6562 dfcc 500
Reposted frombenus benus
whatyouwantsee
23:12
6637 7f0f
Reposted fromdysjux dysjux
whatyouwantsee
23:10
nie mogę powiedzieć, że "on mnie kocha", chociaż bardzo bym chciała, bo on mnie nigdy nie kochał, ani nie pokocha.
Reposted fromsoymihlk soymihlk
whatyouwantsee
23:10
6686 2762
Reposted fromsosna sosna
whatyouwantsee
23:08
To nie jest Twoja praca, aby być wszystkim dla wszystkich, nie musisz imponować by być kochanym. Przestań się tak bardzo starać. Po prostu się pokaż i bądź prawdziwy. To wystarczy.
— Brooke Hampton
Reposted fromMsChocolate MsChocolate
whatyouwantsee
23:04
6783 1b89
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
whatyouwantsee
22:23
6805 53a6
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven
whatyouwantsee
22:23
Ten, kto nie chce, zawsze znajdzie powód. Ten, kto chce, zawsze znajdzie sposób.
— wzk
Reposted fromskonfundowane skonfundowane
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl