Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2017

whatyouwantsee
17:28
3347 5650 350
Reposted fromarancione arancione viasopadepollo sopadepollo
whatyouwantsee
17:17
5209 d180 350
Reposted fromprivacea privacea viasopadepollo sopadepollo

August 06 2017

whatyouwantsee
20:56
Szczęśliwi ci, którzy nigdy nie kochali naprawdę

August 05 2017

whatyouwantsee
16:10
- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frommystolensoul mystolensoul

May 23 2015

whatyouwantsee
21:13
8676 cd35 350
Reposted bynot-good-enough not-good-enough
whatyouwantsee
21:11
4120 cde2 350
Reposted fromamelinowa amelinowa

April 27 2015

whatyouwantsee
16:01
2306 a75c 350
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar
whatyouwantsee
16:01
2283 b6f9 350
Reposted fromcozakoszmar cozakoszmar

March 30 2015

whatyouwantsee
11:24
Irytujemy się drobiazgami, czyli rzeczami, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Nasze życie staje się ciągiem tanich, niepotrzebnych dram. Zamiast żyć, odczuwać cieszyć się, napierdalamy na nieustającym wkurwie.
— Noname
Reposted fromirresponsible irresponsible viabeinthe beinthe

February 17 2015

whatyouwantsee
14:11
4105 c4e8 350
Reposted fromonlywhite onlywhite viaohsowhite ohsowhite
whatyouwantsee
13:54
4098 41b3 350
Reposted fromonlywhite onlywhite viahomefromhome homefromhome

January 20 2015

13:26
1384 105a 350
Reposted fromtrzyrazyem trzyrazyem

January 14 2015

whatyouwantsee
17:08
 lubię urodę, ale położoną na inteligencję. 
— Kownicki
Reposted fromkropka kropka viabeinthe beinthe

October 11 2014

whatyouwantsee
18:20
5127 f733
Reposted fromtackgnol tackgnol
whatyouwantsee
18:19
5215 d5ac 350
Reposted fromveronika1997 veronika1997

October 04 2014

whatyouwantsee
10:00
3109 c30d 350

August 15 2014

whatyouwantsee
21:04
Reposted frombluuu bluuu viabeinthe beinthe
whatyouwantsee
20:59
whatyouwantsee
20:59
2539 f218 350
Reposted fromseaoflove seaoflove viaosiaka osiaka
whatyouwantsee
20:54
Reposted fromolalaa olalaa viabeinthe beinthe
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl