Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 20 2017

whatyouwantsee
01:06
Chciałbym zatracić się w rzeczywistości tak jak samochody w dzisiejszej mgle. Nieznjac - ufać. Mieć przewodnika serca i za nim podążać.

October 19 2017

whatyouwantsee
22:33
Gdybyś uleciała tylko jak dym papierosa byłbym szczęśliwszy
Reposted byawakenseaweedirbjarbirb
whatyouwantsee
22:29
Lubię obserwować ludzi i to jak przezywają chwile.
— Zazdroszczę
Reposted byseaweed seaweed
whatyouwantsee
17:02
Brzydzę się Tobą i tym, że moje serce tak rwie do Ciebie.
whatyouwantsee
14:43
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada
whatyouwantsee
14:39
Wiesz, temu jednemu mężczyźnie chciałabym dać, tak zwyczajnie, tak najzwyczajniej w świecie - jak podarek imieninowy czy urodzinowy - całe moje życie. Bez reszty. Chciałabym być z nim i podróżować z nim, i czekać na niego wtedy, kiedy nie mógłby mnie ze sobą zabierać. Chciałabym dla niego utrzymywać dom w czystości i robić zapasy na zimę. Chciałabym mu zrobić na drutach albo na szydełku długi długi ciepły szalik i ciepły sweter, i ciepłe rękawiczki, i ciepłą czapkę, i bardzo ciepłe skarpety, i w ogóle. Bo to tak jest, że dla siebie, owszem, można coś tam zrobić, ale dla drugiego człowieka to już można coś niesamowicie pięknego zrobić, wszystko. Wszystko.
— Edward Stachura
whatyouwantsee
14:37
Nie da się, przewidzieć co czuje druga osoba, opierając się jedynie na tym, jakie sprawia wrażenie na zewnątrz. 
— Victoria Connelly
14:37
6611 7135 500
whatyouwantsee
14:37
I love you more than my own skin.
— Frida Kahlo
whatyouwantsee
14:37
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
— 12:09
whatyouwantsee
14:33
Dobrze gdzieś mieć kogoś. Choćby po to, by było komu opowiedzieć historię dnia, który właśnie z tego powodu warto było przeżyć.
— Taras Prochaśko "Niezwykli"
whatyouwantsee
14:28

Jesteś naraz, zarówno spokojem i zamieszaniem w moim sercu.

— Franz Kafka

Reposted fromUndomiel Undomiel vialekkaprzesada lekkaprzesada
whatyouwantsee
14:27
I to jest chyba to, co tak bardzo uzależnia mnie od niego. To uczucie, że nie można przeżyć bez niego czegoś “równie dobrego” albo czegoś “lepszego”. Po prostu nie można. 
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromMissMurder MissMurder vialekkaprzesada lekkaprzesada
whatyouwantsee
14:26
whatyouwantsee
14:25
whatyouwantsee
14:23
5516 c152 500
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax
whatyouwantsee
14:14
A ja głupi tak bardzo Ci wierzyłem i ufałem
whatyouwantsee
11:38
Kiedyś zastanawiałem się czy się kochamy, czy jesteśmy przyzwyczajeni do siebie. Dzisiaj wiem, że wpadłem po uszy w sidła, a dla Ciebie to była tylko zapomnienia chwila.
Reposted byseaweed seaweed
whatyouwantsee
11:20
A ja głupi myślałem, że będziesz ze mną wieczność
Reposted byseaweed seaweed
whatyouwantsee
09:56
Dlaczego takie piękno zrodziło coś tak strasznego.
Reposted byseaweed seaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl